Προστασία Απορρήτου

Προσωπικά Δεδομένα

Η entec-group σέβεται το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων και επιδιώκει να τα προστατεύσει. Η προστασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από τις αρχές του Ν 2472/97 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Η entec-group δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα εκτός εάν μας τα παράσχετε οικειοθελώς. Θα σας ζητηθούν προσωπικά δεδομένα εάν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες σελίδες του δικτυακού μας τόπου. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δε συλλέγει προσωπικά δεδομένα μέσω του δικτυακού τόπου. Η entec-group κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων που της παρέχετε οικειοθελώς για να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας. Η entec-group δεν μοιράζεται τις πληροφορίες αυτές με τρίτους φορείς.

Μη προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες

Η entec-group μπορεί να συλλέξει μη προσωπικές αναγνωριστικές πληροφορίες:

  1. Αθροιστικά δεδομένα: Η entec-group συγκεντρώνει αθροιστικές πληροφορίες με αυτόματο τρόπο, για λόγους διαχείρισης του συστήματος και για λόγους στατιστικής, με σκοπό να αξιολογήσει τις προτιμήσεις των χρηστών και να βελτιώσει το δικτυακό της τόπο.
  2. Χρήση cookies: Τα cookies είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που επιτρέπει στους διακομιστές Διαδικτύου (web servers) να "αναγνωρίζουν" τους επισκέπτες. Όταν επισκέπτεστε δικτυακό τόπο που χρησιμοποιεί τεχνολογία cookies, προστίθεται ένα cookie στον browser σας, το οποίο περιέχει ένα αναγνωριστικό αριθμό.
  3. Χρήση web-beacons: Το web-beacon είναι ένα μη εμφανές αρχείο που επισυνάπτεται στα email που σας στέλνονται (π.χ. δελτία τύπου, ενημερωτικά δελτία) που επιτρέπουν στους διακομιστές Διαδικτύου (web servers) να "αναγνωρίζουν" τους αναγνώστες των email. Με την "αναγνώριση" των αναγνωστών συλλέγονται στατιστικά, αθροιστικά στοιχεία και όχι προσωπικά δεδομένα ή δεδομένα από τον υπολογιστή του αναγνώστη. Το αρχείο αυτό δεν αποθηκεύεται στο σκληρό σας δίσκο.

Πότε μπορούμε να αποκαλύψουμε δεδομένα που σας αφορούν

Μπορούμε να αποκαλύψουμε πληροφορίες που σας αφορούν όταν θεωρούμε καλόπιστα ότι αυτό είναι απαραίτητο για τον εντοπισμό, την επικοινωνία ή την ένδικη προσφυγή κατά οιουδήποτε προκαλεί ζημία ή υπεισέρχεται στα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία μας (επί σκοπού ή τυχαία), ή στα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία των χρηστών μας. Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε πληροφορίες που σας αφορούν όταν θεωρούμε καλόπιστα ότι απαιτούνται από το νόμο για σκοπούς πρόληψης της απάτης.