Σύνοψη Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

epidotisis

Δείτε παρακάτω τα ενεργά και τα αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα.

Πρόγραμμα Ποσοστό Επιδότησης Προϋπολογισμός προγράμματος Ημερομηνία
Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 έως 55% 50.000€ και άνω Έως 28/4/2017
Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ έως 100% έως 2.000.000 23/3/2017 έως 17/5/2017
Εξοικονομώ Κατ' Οίκον ΙΙ έως 70% έως 25.000€ Αναμένεται το 2017
Eπιδότηση για υπό σύσταση επιχειρήσεις τουρισμού έως 50% 80.000€ έως 400.000€ Αναμένεται το 2017
Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση 65% 15.000€ έως 60.000€ Αναμένεται το 2017
Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων έως 50% 15.000€ έως 200.000€ Αναμένεται το 2017
Αναβάθμιση Επιχειρήσεων Franchise έως 50% έως 100.000€ Αναμένεται το 2017
Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιοµηχανίας έως 50% 250.000€ έως 2.500.000 Αναμένεται το 2017
Δικτύωση των επιχειρήσεων (δημιουργία clusters, meta-clusters) Αναμένεται Αναμένεται Αναμένεται το 2017

Leader 311 312 313
(Μη γεωργικές - Πολύ Μικρές - Τουριστικές)

έως 60% έως 600.000 Αναμένεται το 2017
Μέτρο Leader 123: Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων έως 60% έως 600.000€ Αναμένεται το 2017
Μεταποίηση, Εμπορία ή/και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων - Μέτρο 4.2.1 έως 75% 600.000€ έως 5.000.000€ 16/05/2017 έως 18/8/2017
Μεταποίηση, Εμπορία ή/και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων - Μέτρο 4.2.2 έως 75% 50.000€ έως 10.000.000€ Αναμένεται το 2017
Μεταποίηση, Εμπορία ή/και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων - Μέτρο 4.2.3 έως 75% 50.000€ έως 10.000.000€ Αναμένεται το 2017

Επικοινωνία

Επιστροφή