Γεωμελέτη

Η ΓΕΩΜΕΛΕΤΗ είναι μία από τις μεγαλύτερες τεχνικές εταιρίες πανελλαδικά που ειδικεύεται σε έργα Γεωτεχνικής Μηχανικής. Στελεχώνεται από έμπειρους μηχανικούς και διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να μπορεί να προσφέρει αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις σε κάθε Γεωτεχνικό πρόβλημα.

Ο όμιλος εταιριών Entec συνεργάζεται με τη ΓΕΩΜΕΛΕΤΗ στους ακόλουθους τομείς:

  • Γεωτεχνικές έρευνες με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις
  • Γεωτεχνικές μελέτες
  • Μελέτες εδαφοτεχνικής βελτίωσης
  • Μελέτες αντιστήριξης και θεμελίωσης
  • Μελέτες έργων οδοποιίας
  • Μελέτες για φράγματα υδροηλεκτρικών μονάδων.

Επικοινωνία

Επιστροφή