ΤΕΙ Κρήτης – CEMATEP

Ο όμιλος εταιριών Entec συνεργάζεται με το εργαστήριο στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης της, στον οποίο διερευνά ένα προϊόν φωτοβολταϊκών σκιάστρων. Η συνέργεια διερευνά λύσεις που θα μειώσουν το κόστος και θα προσφέρουν ανταγωνιστικότητα στο τελικό προϊόν, λειτουργώντας ως αρχή και για άλλες εφαρμογές.

Το Εργαστήριο Νανοϋλικών και Οργανικών Ηλεκτρονικών (CEMATEP) ανήκει στο Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών & Φωτονικής του ΤΕΙ Κρήτης και λειτουργεί από το 2006.

Η ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου επικεντρώνεται κυρίως στην ανάπτυξη και μελέτη νέων οργανικών υλικών και οργανικών/ανόργανων νανοσυνθετικών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στα ενεργά επίπεδα ηλεκτρικών συσκευών όπως φωτοβολταϊκά.

Η πολυετής εμπειρία του εργαστηρίου και η αναγνωρισμένη του πορεία καθιστά την ομάδα του ιδανική για την συνεργατική ανάπτυξη της νέας πατέντας της Entec Consultants που αφορά ένα πρωτοποριακό σύστημα σκίασης κτιρίων.

Το ανθρώπινο δυναμικό του CEMATEP αποτελείται από 4 μέλη ΔΕΠ, 3 μεταπτυχιακούς ερευνητές και φοιτητές. Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο καθηγητής Εμμανουήλ Κυμάκης.